Regulamin konsultacji w portalu

§ 1 – Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z interaktywnej części portalu internetowego konsultacje.polkowice.pl prowadzonego przez Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w ramach projektu „Aktywne Organizacja – Silny Samorząd” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Użyte w regulaminie terminy należy rozumieć następująco:

  1. regulamin – regulamin portalu internetowego konsultacje.polkowice.pl;
  2. portal – portal internetowy konsultacje.polkowice.pl;
  3. interaktywna część portalu – część dotycząca konsultacji społecznych, w których można wziąć udział za pośrednictwem portalu;
  4. administrator – Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA, ul. Perseusza 13, 67-200 Głogów;
  5. właściciel portalu – Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA, ul. Perseusza 13, 67-200 Głogów;
  6. użytkownik – każdy osoba zarejestrowana w portalu.

§ 2 – Korzystanie z portalu

 1. Warunkiem korzystania z interaktywnej części portalu konsultacje.polkowice.pl jest:
  1. bezpłatne zarejestrowanie się w portalu poprzez poprawne wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza rejestracyjnego, a następnie aktywowanie konta za pomocą hiperłącza z e-maila aktywacyjnego, który jest automatycznie generowany na wskazany przy rejestracji adres e-mailowy;
  2. wyrażenie akceptacji treści regulaminu oraz polityki prywatności portalu, a także udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez właściciela portalu.

§ 3 – Konsultacje społeczne w portalu

 1. W interaktywnej części portalu konsultacje.polkowice.pl można bezpłatnie wziąć udział w konsultacjach społecznych za pomocą poniższych narzędzi:
  1. Tabela/formularz – załączany na stronę w postaci pliku tekstowego WORD, z możliwością pobrania i wypełnienia. Po wypełnieniu, formularz można odesłać na adres wskazany w formularzu (drogą mailową lub pocztą tradycyjną).
  2. Komentarze – narzędzie to umożliwia zbieranie propozycji, idei czy opinii mieszkańców w danej sprawie.
  3. Ocena – (od 1 do 5) za pomocą tego narzędzia możliwe jest uzyskanie opinii czy też rozpoznanie poziomu akceptacji wśród mieszkańców na dany temat/projekt.
  4. Głosowanie – za pomocą tego narzędzia możliwe jest ocenienie ważności danej opinii poprzez oddanie lub cofnięcie oddania głosu na daną opinię.
 2. Narzędzia mogą być stosowane osobno lub łączone ze sobą w zależności od specyfiki prowadzonych konsultacji.
 3. Użytkownicy na zasadach określonych niniejszym regulaminem mogą rozpowszechniać pomysły, opinie i informacje, jednakże każdy komentarz zanim będzie widoczny w portalu musi zostać zaakceptowany przez moderatora czy administratora portalu. Zastrzega się prawo do usuwania i nieakceptowania komentarzy które:
  1. zawierają treści wulgarne, obrażające innych, są sprzeczne z prawem, wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagują przemoc, a także treści uznane powszechnie za naganne moralnie i społecznie niewłaściwe;
  2. zawierają materiały reklamowe i komercyjne;
  3. nie są związane z publikowaną treścią.

§ 4 – Administrator portalu

 1. Administrator ma prawo zmienić regulamin.
 2. Administrator nadzoruje działanie portalu i przyjmuje wszelkie uwagi na ten temat.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści niezgodnych z postanowieniami niniejszego regulaminu, w tym zwłaszcza z postanowieniami, o których mowa w § 2 niniejszego regulaminu.
 4. Administrator jest uprawniony do blokowania uczestnictwa w interaktywnej części portalu w stosunku do osób naruszających postanowienia regulaminu bez podawania uzasadnienia (w tym także do usunięcia Użytkownika z portalu).
 5. Każdy z Użytkowników ponosi wyłączną i osobistą odpowiedzialność wobec Miasta Polkowice i osób trzecich za zamieszczenie wypowiedzi naruszającej przepisy prawa lub zasady wynikające z niniejszego Regulaminu.

§ 5 – Prawa autorskie i polityka prywatności

 1. Treść portalu chroniona jest prawem autorskim. Wszelkie prawa są zastrzeżone.
 2. Treść portalu jest własnością właściciela portalu.
 3. Jakiekolwiek przetwarzanie treści przez osoby inne niż właściciel portalu możliwe jest jedynie po uprzedniej, pisemnej zgodzie wyrażonej przez właściciela.
 4. Użytkownik wyrażając zgodę na przyjęcie regulaminu upoważnia jednocześnie Miasto Polkowice do korzystania z zamieszczonej przez danego Użytkownika wypowiedzi jego autorstwa, którą można zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Utworu uznać za „utwór” w tym, w zakresie:
  1. utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy Utworu, a także do wprowadzania Utworu do pamięci komputera, publikowania Utworu na stronach internetowych, a w szczególności na łamach portalu konsultacje.polkowice.pl;
  2. rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony powyżej – publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i remitowania za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity, a także publicznego udostępniania ww. utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w publikacjach wydawanych przez Miasto Polkowice oraz na stronach internetowych.
 5. Szczegóły dotyczące polityki prywatności właściciela serwisu zawiera Polityka Prywatności, udostępniona na stronie.

§ 6 – Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania.
 2. Administrator jest uprawniony do wprowadzania zmian w regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.

Redakcja Portalu

Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych

Perseusza 13, 67-200 Głogów
Tel/Fax: +48 76 832 18 04
E-mail: flis@flis.org.pl

Pon-Pt: 09.00-19.00
Weekend: Nieczynne

Umów się na spotkanie

KONSULTACJE.polkowice.pl – polkowickie konsultacje społeczne online

Masz pytania? Potrzebujesz wsparcia?

Urząd Gminy Polkowice

Rynek 1, 59-100 Polkowice
+48 76 847 41 07
sekretariat@ug.polkowice.pl

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

ul. Św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice
+48 76 746-15-00
sekretariat@powiatpolkowicki.pl